Introduction

[3][Intro][slideshow-v2][450]

About us

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH PT NỀN MÓNG ĐẤT PHƯƠNG NAM là một trong những công ty chuyên hoạt động trong những lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng phương pháp thi công nền móng công trình với các chuyên ngành sau:

Text SlideShow

Công trình thi công

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

KHOAN DẪN ĐÓNG CỪ LARSEN - CÔNG TRÌNH SAIGON METRO LINES

KHOAN DẪN ĐÓNG CỪ LARSEN - CÔNG TRÌNH SAIGON METRO LINES KHOAN DẪN ĐÓNG CỪ LARSEN - CÔNG TRÌNH SAIGON METRO LINES

Nền Móng Đất Phương Nam đã thi công  khoan dẫn đóng cừ Larsen  công trình: SAIGON METRO LINES Hình ảnh thi công khoán dẫn đóng cừ Larsen ...

KHOAN DẪN ÉP CỌC – NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ SAMSUNG THÁI NGUYÊN

KHOAN DẪN ÉP CỌC – NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ SAMSUNG THÁI NGUYÊN KHOAN DẪN ÉP CỌC – NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ SAMSUNG THÁI NGUYÊN

Nền móng Đất Phương Nam đã thi công  Khoan dẫn ép cọc  - Công trình nhà máy điện tử Samsung Thái Nguyên

KHOAN DẪN ÉP CỌC - NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN THANH HÓA

KHOAN DẪN ÉP CỌC - NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN THANH HÓA KHOAN DẪN ÉP CỌC - NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN THANH HÓA

Tháng 07/2014 Nền móng Đất Phương Nam đã thi công khoan dẫn ép cọc cho công trình Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Khoan dẫn ép cọc ...

KHOAN DẪN ÉP CỌC - CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN SINGMARK

KHOAN DẪN ÉP CỌC - CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN SINGMARK KHOAN DẪN ÉP CỌC - CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN SINGMARK

Tháng 10 năm 2013 Công Ty Nền Móng Đất Phương Nam nhận thầu  thi công khoan dẫn ép cọc  cho Công Ty Bê Tông Tiền Phong ép cọc BTLT D600mm v...

KHOAN DẪN ÉP CỌC - CÔNG TRÌNH CẦU VƯỢT NGÃ TƯ HÀNG XANH

KHOAN DẪN ÉP CỌC - CÔNG TRÌNH CẦU VƯỢT NGÃ TƯ HÀNG XANH KHOAN DẪN ÉP CỌC - CÔNG TRÌNH CẦU VƯỢT NGÃ TƯ HÀNG XANH

Tháng 10 năm 2012 Công Ty Nền Móng Đất Phương Nam đã thi công  khoan dẫn ép cọc  110 lỗ đường kính d450mm, qua tầng cát chặt chối giã chiều...

KHOAN DẪN ÉP CỌC D400 - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG SQUARE

KHOAN DẪN ÉP CỌC D400 - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG SQUARE KHOAN DẪN ÉP CỌC D400 - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG SQUARE

Nền móng Đất Phương Nam đã thi công khoan dẫn ép cọc D400 công trình Trung Tâm Thương Mại Bình Dương Square THI CÔNG KHOAN MỒ...

KHOAN DẪN ÉP CỌC D400 - SÂN BAY TUY HÒA - PHÚ YÊN

KHOAN DẪN ÉP CỌC D400 - SÂN BAY TUY HÒA - PHÚ YÊN KHOAN DẪN ÉP CỌC D400 - SÂN BAY TUY HÒA - PHÚ YÊN

Nền móng Đất Phương Nam đã thi công khoan dẫn ép cọc D400 công trình Sân Bay Tuy Hòa - Phú Yên THI CÔNG KHOAN DẪN ÉP CỌC  D400 CÔNG...

KHÁCH HÀNG

Recent Comments

Tìm kiếm

Follow us

Follow Us

Contact Info

Contact Info

Biểu mẫu liên hệ
Map

Map